Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», οι αστυνομικές Υπηρεσίες της Δυτικής Ελλάδας θα προμηθευτούν εξοπλισμό ύψους 2.