Εκδόθηκε η προκήρυξη για το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την πρόσληψη 15.000 μακροχρόνια ανέργων άνω των 50 ετών σε επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με την προκήρυξη καλούνται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝΣΕΠ, και γενικά εργοδότες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις 24/3/2016 και ώρα 10η πρωινή στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΑ www.oaed.gr, στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων. Το κόστος…