«Κομάντο» αποκτά το Πυροσβεστικό Σώμα, ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα μεγάλες φωτιές σε όλη τη χώρα, ένα φαινόμενο που εντείνεται λόγω των κλιματικών αλλαγών. Το νέο Τμήμα της Πυροσβεστικής, θα έχει ως στόχο να αντιμετωπίζει άμεσα τις πυρκαγιές που εκδηλώνονται σε όλη τη χώρα και θα λειτουργεί υποστηρι…