Μικρή ανάπαυλα στα έντονα φαινόμενα πριν ενσκήψει νέο βαρομετρικό χαμηλό.   ΔΕ…