Κεντρικές οδοί, τελείως άδειες το πρωί της Μ. Παρασκευής εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που έχουν νεκρώσει το κέντρο.