Το παράρτημα Αχαΐας της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης μετά από πληροφορίες που έλαβε την Τρίτη 05/01/2016, πραγματοποίησε επιχείρηση Έρευνας και Διάσωσης την 06/01/2016, μίας αγνοούμενης γυναίκας στην περιοχή Αμπελου Ακράτας με 7 Διασώστες της ΕΟΔ.
Συγκεκριμένα επιχείρησαν 5 Διασώστες του τμήματος Ορεινής Διάσωσης καθώς επίσης και 2 Διασώστες του τμήματος Α’ Βοηθειών.
Οι έρευνες οι οποίες πραγματοποιηθήκαν σε δύσβατη αλλά και σε αστική περιοχή γύρω από το πεδίο αναζήτησης, δεν απέφεραν κάποιο…