Έως και το 1,318 ευρώ πωλείται σήμερα το λίτρο της απλής αμόλυβδης στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.