Την αλλαγή δεδομένων στη διαχείριση του νερού, στην αντιμετώπιση βλαβών του δικτύου ύδρευσης και στην ανταποδοτικότητα ωφελειών προς τον καταναλωτή, σηματοδοτεί ένα ακόμα έργο εκσυγχρονισμού της ΔΕΥΑ Αιγιάλειας, το οποίο – κατά πληροφορίες – υπέγραψε χθες και θα ανακοινώσει σύντομα ο περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας.
ΤΟ ΕΡΓΟ
Πρόκειται για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος παρακολούθησης, τηλεέλγχου, τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του εξωτερικού δικτύου, που θα καλύπτει σύντομα τις…