Το έντονο ενδιαφέρον της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου ΑΕ, για τη δραστηριοποίησή της στη Δυτική Ελλάδα, επιβεβαιώθηκε σε συνάντηση που έγινε στην έδρα της επιχείρησης στις 20.01.2015.
Στη συνάντηση συμμετείχαν εκτός από τον Κώστα Σπαρτινό, ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του ΟΛΠΑ ΑΕ κ. Νίκος Κοντοές και ο επιστημονικός συνεργάτης του βουλευτή κ. Γιάννης Γεωργόπουλος και από τη ΔΕΠΑ ΑΕ ο Δ/νων Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Κιτσάκος, ο Δ/ντής Δραστηριοτήτων Στρατηγικής και Εταιρικής Ανάπτυξης κ. Γιώργος…