Ένταση και διχγνωμίες υπήρξαν στην συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ – Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 όπου και τέθηκε από τους Κοσμήτορες των Σχολών του ΕΑΠ και τον εκπρόσωπο των μελών ΔΕΠ –Διδακτικού, ερευνητικού προσωπικού, το θέμα της ε…