Ο Ανδρέας Ματθίδης δε χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι ένας από τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από την εγχώρια καλλιέργεια της οινικής κουλτούρας. Παρά τα πτυχία του στα τουριστικά και οικονομικά, το χάρισμα του είναι σίγουρα η μετάδοση γνώσεων για το κρασί και τα αποστάγματα.
Στην εταιρία…