Μορφωμένοι νέοι επιθυμούν να επενδύσουν στον τουρισμό, στην αγροτική παραγωγή και στις νέες τεχνολογίες, σύμφωνα με έρευνα της Κάπα Research για την επιχειρηματικότητα.

Η κρίση είναι ευκαιρία, Είναι μια φράση που διατυπώνεται συχνά από εκείνους που βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο και υποστηρίζουν ότι η περιπέτεια της χώρας τα τελευταία χρονιά συνέβαλε στην αλλαγή του τρόπου σκέψης των Ελλήνων.

Η έρευνα της Κάπα Research για τη νέα επιχειρηματικότητα πιστοποιεί την αλλαγή αυτή αφού  καταγράφει ανατροπές, τόσο στο ποσοστό των πολιτών που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα όσο και στο επιχειρηματικό πρότυπο.

Στην έρευνα της Κάπα Research για το «Βήμα της Κυριακής» το 23,5% των ερωτηθέντων απάντησε καταφατικά στην ερώτηση αν σκέφτεται να δημιουργήσει δική του επιχείρηση.

Στην πλειονότητά τους, οι δυνητικοί επιχειρηματίες είναι νέοι έως 45 ετών, με υψηλό επίπεδο μόρφωσης (πτυχίο πανεπιστημίου και μεταπτυχιακούς τίτλους) που εργάζονται σήμερα ως ιδιωτικοί υπάλληλοι ενώ στην περίπτωση των ανέργων είχαν στο παρελθόν αμειβόμενη εργασία στον ιδιωτικό τομέα.

Η νέα επιχειρηματικότητα είναι μια λύση επιβίωσης, ένα εναλλακτικό σχέδιο για την ανεργία και την εργασιακή ανασφάλεια.