Ένας από τους πρώτους επιτυχόντες της Αχαΐας, αλλά και της Ελλάδας, είναι ο Κυριάκος Μιχ. Μπίρμπας, μαθητής του Αρσακείου Λυκείου Πατρών. Συγκέντρωσε 19.784 μόρια μέσω της συστηματικής προσπάθειάς του που του επιτρέπουν να σπουδάσει ή στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή στο Τμήμα Ιατρικής που τον έλκουν περισσότερο. «Ηταν μία μεγάλη και δύσκολη διαδρομή κυρίως από ψυχολογικής απόψεως αλλά το αποτέλεσμα δικαιώνει την όλη προσπάθεια. Δεν συμφωνώ με το εξοντωτικό διάβασμα και είμαι υπέρ της…