Ο άτυχος Λαρισσαίος, πήγε στην Κέρκυρα, βρήκε σπίτι και όταν παρουσιάστηκε στη δουλειά του, του είπαν ότι τελικά δεν προσλαμβάνεται επειδή δεν είναι ντόπιος!