Ένα μοναδικό στολίδι για την πόλη μας και ταυτόχρονα ιερός θησαυρός της, είναι αδιαφιλονίκητα ο Ιερός Ναός του Αγίου Ανδρέα, θεμελιωμένος πάνω στον τόπο του ένδοξου μαρτυρίου του Πρωτοκλήτου Αποστόλου Ανδρέα. Είναι η πόλη μας, που της επιφυλάχθηκε η μέγιστη τιμή να καθαγιαστεί από το αίμα του Πρώτου …